Wind op zee

Snellere groei van offshore windenergie

innogy zet vol in op het creëren van een duurzame wereld door ons energieaanbod te verduurzamen. Windmolens op zee zijn een belangrijke aandeel in de duurzame energiemix van de toekomst. innogy windpower en haar voorgangers hebben al dertig jaar ervaring met de grootschalige bouw en exploitatie van windparken. Met negen windparken zorgen wij voor de stroomvoorziening van 235.000 huishoudens. innogy levert daarbij een belangrijke bijdrage aan het behandelen van de doelstellingen van wind op zee tot 2023. En ook in de toekomst willen wij Nederland verder verduurzamen. 

Daarom zijn wij voorstander van een snellere groei van wind op zee. Hierbij is innovatie van belang voor kostenreductie en een betere inpassing. Onze kuststreek wordt door veel verschillende partijen gebruikt. Samenwerking tussen deze partijen, zoals de visserijsector, is essentieel. In het volgende Klimaat- en energieakkoord is het dan ook van belang dat er – ook na 2020- voldoende ruimte beschikbaar wordt gesteld voor wind op zee.  Hiermee helpen wij bij het verduurzamen van de energievoorziening van Nederland. 

Feiten & cijfers

  • innogy is één van de grootste Nederlandse windenergie exploitanten met 103 grote windturbines (295 MW) in 9 windparken operationeel (2017).

  • innogy heeft in de EU 1748 MW wind op land en 967 MW op zee en investeert meer dan 1,5 miljard euro in duurzame energie (2017-2019).

  • innogy is wereldwijd nummer 3 in offshore wind qua opgesteld vermogen. Gwynt Y Mor (576 MW) en Nordsee Ost (295 MW) zijn in 2015 opgeleverd.