Wind op land

Gemeenten moeten de regie nemen

De energievoorziening in ons land moet in 2050 geheel duurzaam zijn. Dit is een enorme opgave als je beseft dat het duurzame deel in de energieproductie vandaag de dag slechts 6% is. De energietransitie in Nederland slaagt alleen als windturbines er een substantieel deel van uitmaken. innogy is één van de bedrijven die de nodige windparken kan bedenken, ontwikkelen, bouwen én exploiteren. Inclusief de verkoop van opgewekte stroom. Daarbij trekken we samen op met de omgeving, zoals coöperaties en omwonenden. En met een waterschap, dat windturbines in hun primaire waterkering gaat bouwen. Hiernaast wil innogy een goede buur zijn en samenwerken met de omgeving om acceptatie te vergroten. (Financiële) participatie kan hier onderdeel van uitmaken. Er worden nieuwe duurzame proposities voor klanten geïntroduceerd die meer betrokken willen zijn bij het verduurzamen van de samenleving.

Gemeenten moeten zelf de regie nemen om samen met de inwoners een optimale manier te vinden om de transitieopgave binnen de gemeentegrenzen op te pakken. Gemeenten faciliteren, innogy levert kennis en expertise voor de ontwikkeling en exploitatie en inwoners participeren. Hiermee kan wind op land van 6.000 MW in 2020 groeien naar 9.000 MW in 2030 en 12.000 MW in 2050. 

Windturbines op dijken dragen bij  aan het verduurzamen van onze energievoorziening en door de grondvergoedingen aan het betaalbaar houden van onze waterkeringen. Door de hogere windsnelheid op onze dijken leveren deze windturbines meer energie op. En wat is er nu Nederlandser dan een windmolen op een waterkering?

Feiten & cijfers

  • Onze windparken leveren voldoende stroom voor circa 235.000 huishoudens. 

  • innogy heeft een substantieel portfolio van projecten in ontwikkeling en de ambitie haar productie in 2023 te verdubbelen.

  • Een gedeelte van de opbrengst van de opgewekte energie gaat naar de gemeenten Oisterwijk en Oirschot. Dit is bedoeld om de realisatie van lokale duurzame projecten te stimuleren.