Marktordening

Rollen en taken van netbeheerders en netwerkbedrijven beperken

De energietransitie is in volle gang, net zoals de wensen van de kant. Om samen met onze partners ons in te zetten voor een energietransitie die in een stroomversnelling is beland, investeren wij in innovatie. Om dit te kunnen doen is een bepaalde mate van investeringszekerheid en een eerlijk speelveld van belang. Lange tijd zijn de rollen en taken van netbeheerders en netwerkbedrijven onduidelijk geweest. De nieuwe wet Voortgang Energietransitie beoogt transparantie te  bieden.

Door de rollen en taken van de netbeheerders en netwerkbedrijven te beperken is er meer ruimte voor de markt om te ondernemen en innoveren. Dit komt niet alleen de energietransitie ten goede maar ook de portemonnee van de consument. Bovendien komt de onafhankelijke, publieke taak van de netbeheerder hiermee in het geding. Marktpartijen moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat netbeheerders onafhankelijk zijn. De schijn van partijdigheid of concurrentie kan al een drempel betekenen voor innovatie en ontwikkeling. Netbeheerders moeten wel in staat worden gesteld om op basis van een zorgvuldige kosten-baten afweging een keuze te maken tussen het oplossen van congestie door middel van extra netinvesteringen of door het uitzetten van de vraag in de markt. 

Feiten & cijfers

  • In de proeftuin EnergieKoplopers in Heerhugowaard hebben Essent en netwerkbedrijf Alliander met 200 huishoudens getest hoe zij overbelasting van het elektriciteitsnet kunnen voorkomen door apparaten aan of uit te zetten, afhankelijk van de hoeveelheid wind of zon ter plekke.

  • Door de liberalisatie van de energiemarkt betalen huishoudens gemiddeld 20% minder voor hun energie.