Energiebesparing

Betaalbaarheid, comfort én CO2-besparing gaan hand-in-hand

innogy wil een leidende rol spelen in de energietransitie. Daarom zetten wij vol in op het creëren van een duurzame wereld door onze klanten te stimuleren energie te besparing of deze duurzaam op te wekken. Dat is goed voor het klimaat én voor de portemonnee. Samen met onze installatie- en isolatiebedrijven in de regio werken wij elke dag hard aan de verduurzaming van de woningvoorraad. Ons merk Essent is inmiddels koploper in energiebesparing en marktleider in zonnepanelen voor particulieren. 

Wij vinden dat gemeenten samen met de bewoners, ondernemers en marktpartijen het gesprek aan moet gaan over hoe een gemeente de bebouwde omgeving kan verduurzamen. Het op grote schaal terugdringen van de energievraag is het belangrijkste vertrekpunt voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Betaalbaarheid, comfort en CO2-besparing zullen hierbij hand in hand moeten gaan. Een te sterke focus op het wijkgericht volledig CO2-neutraal maken van het warmteaanbod alléén kan leiden tot onderbenutting van een noodzakelijk en goedkoper potentieel van energiebesparing. Een tussenstap past bovendien vaak beter in het budget van de afnemer en maakt het voor bestaande bouw makkelijker om vervolgens de warmtebron te verduurzamen.  Alleen zo kan iedereen bijdragen aan de energietransitie. Het is aan de overheid om hier de juiste kaders voor neer te leggen, zoals een goede regeling voor prosumers.