Research & Development

Offshore wind als grootschalige energiebron

Windparken op zee zorgen in de toekomst voor een groot deel van ons stroomaanbod. Als grootschalige energiebron spelen zij een belangrijke rol in de energietransitie naar een duurzame toekomst. Nederland is een leidende speler in offshore wind. Diverse samenwerkingsverbanden zorgen voor: kennisdeling, innovaties en kostenreducties. innogy is actief lid en initiatiefnemer van meerdere internationale samenwerkingsverbanden. 

TKI Wind op Zee

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Wind op Zee faciliteert onderzoek, ontwikkeling, demonstratie, kennisoverdracht, (internationale) samenwerking en marktontwikkeling, zodat de kostenvermindering en economische impact zo groot mogelijk zijn. innogy is als offshore wind ontwikkelaar lid van het TKI Wind op Zee

GROW

innogy is initiatiefnemer van GROW (Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind). Dit is een consortium van circa 20 toonaangevende onderzoeksinstituten en bedrijven die afspraken hebben gemaakt over kennisuitwisseling en intensieve samenwerking in offshore wind. De partners streven ernaar de kosten van offshore-windenergie te verlagen en de waarde van het energiesysteem en het ecosysteem te verhogen. 

OWA

De Offshore Wind Accelerator (OWA) is een R&D-programma van het Britse Carbon Trust. Het gezamenlijke initiatief is in 2008 opgezet door de Carbon Trust en negen offshore-windenergieontwikkelaars; deze OWA-partners zijn goed voor 76% van de in Europa ge├»nstalleerde offshore-windenergiecapaciteit. Het OWA-programma heeft tot doel de kosten van offshore-windenergie te verlagen om concurrerend te zijn met conventionele energieopwekking. 

Waterstofcoalitie

Een groep van meer dan 25milieuorganisaties, kennisinstellingen, overheden en bedrijven heeft zich verenigd in de Waterstof Coalitie. Waterstof kan als goed alternatief dienen waar elektriciteit minder efficiënt is of niet mogelijk is. De belangrijkste uitdaging is om de kosten van de productie en toepassing van waterstof omlaag te krijgen. innogy is een van de deelnemers aan deze coalitie en zet zich met projecten in om een bijdrage te leveren.

Lees meer over eerdere kostenreducties door samenwerkingsverbanden: