Nederland: land van wind en water

Wind op zee sneller laten groeien 

Voor innogy kan de ontwikkeling van wind op zee niet snel genoeg gaan. In het eind 2018 gepresenteerde ontwerp-klimaatakkoord is afgesproken dat wind op zee in Nederland tot 2030 groeit met 7GW. Wat innogy betreft kan daar zeker nog 3GW en misschien zelfs 6 GW bovenop, omdat er voldoende ruimte is op zee. Op voorwaarde dat de samenwerking met visserij, natuur en scheepvaart goed blijft. “Zorg voor genoeg beschikbaarheid van groene stroom, zodat huishoudens en bedrijven er niet meer omheen kunnen.” 

Wind op zee is een van de belangrijkste pijlers in het ontwerp-klimaatakkoord. Tot 2030 willen partijen die mee-onderhandelden aan de klimaattafels minimaal 7GW extra uit wind op zee hebben.

Als een van de grootste ontwikkelaars van windparken op zee, zien wij meer ruimte voor de ontwikkeling van windparken op zee. Zeker 10-13 GW kan er aan wind op zee worden bijgeplaatst. “Sommigen vragen zich af wat je met al die duurzame stroom moet? Maar denk eens na wat je met al die extra groene stroom kunt doen,” geeft innogy-projectdirecteur Bart Oberink aan. 

“Toen de overheid laadpalen liet plaatsen maakte men zich ook niet al te druk om de vraag of er wel voldoende elektrische auto’s zouden komen. Die kwamen er zeker. En nu is Nederland één van de voorlopers op elektrisch vervoer. Die trend keert echt niet om. Dat zelfde geldt ook voor duurzame energie. We hebben de kans om van het duurzame lachertje van Europa het aloude beeld van Nederland als het land van water en wind weer in ere ter herstellen. De ruimte op zee is er, zeker als we blijvend aandacht houden voor de natuur, visserij en andere gebruikers van onze winderige Noordzee.

Ondertussen zien we steeds meer bedrijven en consumenten die groene stroom uit Nederland willen afnemen. Die trend kunnen we versnellen is onze stellige overtuiging.  En de markt voor elektrische auto’s kan hiermee sneller doorgroeien, woonwijken kunnen dan sneller van het aardgas en de Nederlandse industrie kan weer een innovatieve speler worden. Wat ons betreft kan er dus echt wel een tandje bij met de ambitie voor wind op zee.”

Offshore parken worden de komende tien jaar twee tot vier keer groter in omvang dan de reeds bestaande parken. Deze windparken krijgen grotere turbines met meer vermogen en worden verder uit de kust gebouwd. Oberink: “Na 2030 kan de groei nog sneller. Er is genoeg ruimte, maar dan moeten we de verschillende functies op de Noordzee slim combineren. Niet alleen windenergie maar ook flora en fauna, visserij, toerisme en zelfs gaswinning zijn belangrijke functies die samen moeten gaan met de verdere ontwikkeling van de Noordzee. Om te zorgen dat we wind op zee nuttig blijven gebruiken kunnen we deze groene stroom ook inzetten op elektrificatie van industrie, duurzame verwarming of het omzetten van groene stroom in andere producten, zoals waterstof.”  

Ontdek meer over wind op zee

innogy is een grote internationale speler op het gebied van offshore parken. In Europa heeft het al acht windparken op zee en nog een in ontwikkeling. Eind 2018 is het offshore windpark Galloper in het Verenigd Koninkrijk opgeleverd. Een project dat binnen de gestelde tijd en begroting is opgeleverd.  Oberink: “Galloper is eigenlijk maar een kleintje. We bereiden in het Verenigd Koninkrijk nu projecten voor van meer dan 1000MW. De Britten hebben natuurlijk zo hun eigen uitdagingen, maar ze zijn wel duidelijk wat ze met wind op zee willen. Daar heeft Nederland op kunnen meeliften. We hebben veel geleerd bij die projecten en ondertussen een solide ‘supply chain opgezet’ van bedrijven die een rol spelen bij de ontwikkeling van windparken. Daar zijn veel Nederlandse offshore bedrijven bij betrokken,  met een rol in de productie, toelevering en plaatsing van onderdelen. 

innogy heeft veel ervaring met de ontwikkeling van wind op zee met projecten in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en het bedrijf ziet kansen voor windparken voor de kust van Nederland en België. “De omstandigheden bij ons zijn nagenoeg hetzelfde en we zouden veel synergie kunnen halen met de windparken die er al staan. Denk aan bij de bouw of het onderhoud. Nederland beschikt over een aantrekkelijke ‘routekaart’ voor verdere ontwikkeling van wind op zee en ook in België lijkt meer ruimte ter beschikking te komen voor wind op zee.”