Onze duurzame visie 

Geïnspireerd door duurzame energie

innogy wil een voorbeeld zijn in de energievoorziening van de toekomst. Ons doel: een duurzaam energiesysteem dat een leefbare omgeving achterlaat voor toekomstige generaties. De basis is energie uit hernieuwbare bronnen.

Plannen, bouwen en exploiteren

innogy heeft in Europa meegewerkt aan de ontwikkeling van diverse windparken op zee met een opgesteld vermogen van in totaal 2,5 GW*). Daarmee is innogy een van ´s werelds grootste exploitanten van offshore windparken. We richten ons op een moderne, koolstofarme, gedecentraliseerde en digitale energiewereld. Met de ontwikkeling van windparken op zee leveren we een bijdrage aan de doelstellingen om de energievoorziening te verduurzamen. Sinds 2004 is innogy baanbrekend in de industrie. Samen met investeringspartners zijn we eigenaar van operationele windmolenparken voor de kust van Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België.

Activiteiten

innogy beschikt over wind- en waterkrachtcentrales, maar ook zonne- en biomassacentrales. In Nederland richten we ons voornamelijk op energie uit wind en zon. Ons doel is om onze activiteiten op het gebied van duurzame energie verder uit te breiden. Deze activiteiten ontwikkelen we zelf, of in samenwerking met partners.

* Dit aantal is inclusief de totale geïnstalleerde capaciteit van alle offshore windparken waarin innogy belangen heeft of betrokken was bij de ontwikkeling en/of constructie. innogy heeft momenteel ongeveer 1.000 MW aan geïnstalleerd offshore windvermogen (pro-rata view).
Ontdek meer offshore wind