Samenwerken met natuur- en milieuorganisaties

Natuur als buur

Een windpark heeft altijd invloed op de omgeving. Primaire keringen vormen op veel plaatsen de laatste grens tussen land en water en hebben daardoor al snel een grotere afstand tot omwonenden. Dankzij de ruimtelijke omgeving bij wind op de dijken is de beleving van het geluid van windturbines en de slagschaduw minimaal, waardoor er weinig tot geen hinder wordt ervaren. 

Windenergie home

We hebben de ‘natuur als buur’, daarom gaan we bij ieder plan met natuur- en milieuorganisaties in overleg, om te zoeken naar een goede balans tussen het opwekken van duurzame energie enerzijds, en het beperken van de effecten op de natuur anderzijds. Naast natuur- en milieuorganisaties gaan we ook in overleg met andere betrokkenen, zoals bewoners in de nabije omgeving.