Innovatie

Waterveiligheid staat voorop

Wij geloven in windturbines op primaire keringen. Dit innovatieve concept in de windindustrie is nog niet eerder toegepast. Aan iedere innovatie gaat een periode van zorgvuldig onderzoek vooraf. Sinds een aantal jaar doen wij uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden om windturbines op een primaire kering te plaatsen in samenwerking met partners zoals Arcadis, ABT, Deltares en Fugro. 

Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de waterveiligheid niet in het geding komt. Het ontwikkelen van een windturbine op een waterkering vereist een andere voorbereiding dan een windturbine op landbouwgrond. De turbine zorgt voor een statische en dynamische belasting op de ondergrond en dit kan een risico vormen voor de waterkerende functie. In ons concept zijn we uitgegaan van de eigenschappen van het dijklichaam. Deze worden zoveel mogelijk benut in het ontwerp voor de windturbines. In het meest gunstige geval draagt de windturbine zelfs bij aan de waterveiligheid. Dankzij de positieve uitkomsten van het voorbereidende onderzoek zijn wij klaar voor de volgende stap: het daadwerkelijk ontwikkelen van wind op de dijken. 

Lees meer over wind op de dijken