Windturbines op de dijken

Innovatie in wind- en watermanagement

Windturbines op dijken bieden veel voordelen. De combinatie van wind en water maken dijken aantrekkelijke locaties, vanwege de goede en sterke windcondities. Het waait er immers bijna altijd, wat goed is voor de duurzame energieopbrengst en het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. De ruimtelijke omgeving van dijken leidt ook tot minder overlast van windturbines. Daarnaast komt de grondvergoeding ten goede aan de beheerder, waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor het onderhoud van dijken. Bij windpark Oostpolderdijk zal innogy windturbines op primaire keringen plaatsen. Een wereldprimeur die voor het eerst wordt gerealiseerd in Nederland en waarmee we onze koppositie bevestigen op het gebied van innovatie in wind- en watermanagement.