Vooroplopen in innovatie

Met onze ervaring in het ontwikkelen en onderhouden van windparken,  willen we ook voorop blijven lopen in innovatie. We maken gebruik van nieuwe technologieën, die ervoor zorgen dat we slimmer en efficiënter kunnen werken.  In harmonie met mens en omgeving helpen wij de kosten van duurzame energie te verlagen.

Drones: een veilig en kosteneffectief alternatief

In verschillende offshore windmolenparken voert innogy sinds begin 2017 inspecties uit met drones. Het gebruik van drones voor visuele inspectie is niet alleen veel minder gevaarlijk voor de inspecteurs maar ook kostenefficiënter. Het kan lang duren voordat een kliminspecteur de inspectie van alle rotorbladen heeft voltooid en in die tijd kan er geen energie worden opgewekt. Een drone met een camera met hoge resolutie voltooit deze taak veel sneller.

Duurzame installatie van fundering

In het VIBRO-onderzoeksrapport, uitgebracht in samenwerking met partners uit de industrie en academische wereld, tonen we aan dat alternatieve installatie voor de fundering van offshore windparken een serieus alternatief is. De nieuwe methode (met draaitechnieken) vermindert de installatietijd en geluidsemissies. Het inslaan van palen in de zeebodem hoeft dan niet meer. Goed voor mens, dier en milieu.

Drijvende windturbines

Samen met Shell en Stiesdal Offshore Technologies test innogy de toepassing van drijvende windturbines in een project in Noorwegen. Drijvende windturbines geven de mogelijkheid om in de toekomst in dieper water te bouwen met turbines die hogere windsnelheden aankunnen. Dit draagt bij aan de kostenverlaging voor wind op zee.  

De komende jaren worden veel windparken op zee gebouwd in Europa. Als ervaren speler in offshore wind wil innogy hierin een leidende rol nemen. Benieuwd naar onze plannen? 

Lees meer