Windenergie op land

We gebruiken de Nederlandse wind

Met de ontwikkeling en exploitatie van windparken levert innogy een belangrijke bijdrage aan de energietransitie

Jan Boorsma, directeur innogy windpower Netherlands

Wind is een belangrijke bron van schone energie, en momenteel ook de goedkoopste. Daarom ontwikkelen, bouwen en exploiteren wij al 30 jaar windparken in Nederland. Het eerste windpark werd in 1988 gebouwd in Urk.  Inmiddels zijn wij met 9 windmolenparken in Nederland één van de grootste exploitanten van windenergie. De 103 windturbines wekken genoeg op dat gelijk staat aan stroomverbruik van 235.000 Nederlandse huishoudens. 
In de komende jaren bouwen we, samen met gemeenten en provincies, aan nieuwe windparken. Hierbij betrekken we vanaf het begin de mensen die in de buurt van het windpark wonen.

Windenergie in Europa

Als één van de grootste duurzame energiebedrijven van Europa ontwikkelen we ook windparken in Duitsland, Groot-Brittannië, Polen, Spanje, Portugal en Italië.  Met onze 100 windmolenparken op land produceren we genoeg groene energie dat gelijk staat aan het jaarlijkse elekticiteitsverbruik van bijna 3 miljoen huishoudens.