Dit is innogy

Wie we zijn en wat we doen

Wij zijn innogy, een energiebedrijf dat elke dag werkt aan een duurzame toekomst. Uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind wekken we energie op. Daarnaast leveren we stroom en gas bij mensen thuis en aan het bedrijfsleven. We bieden innovatieve oplossingen om slimmer om te gaan met energie, zoals op het gebied van elektrisch rijden en het opwekken van je eigen energie. Hiermee willen we het leven van onze klanten makkelijker maken én bijdragen aan een duurzame wereld. Dat maakt innogy de blauwdruk voor een modern energiebedrijf.