Feiten en cijfers

innogy en hernieuwbare energie

Wist je dat? 

  • Ucair, een startup ontwikkeld door innogy, inspecteert zonnepanelen met drones om te  controleren of de zonnepanelen optimaal werken.

  • innogy is al bijna 30 jaar leider in windenergie op land en op zee. Met meer dan 100 windparken op land en in zee levert innogy een belangrijke bijdrage aan de opwekking van duurzame energie.

  • De innogy startup Share & Charge is een online platform waarmee particulieren hun eigen laadfacilteit voor elektrische auto’s kunnen delen met anderen en kunnen betalen via Blockchain.

  • Een windturbine wekt in drie tot zes maanden de hoeveelheid stroom op die nodig is om diezelfde windturbine te ontwikkelen. Daarna gaat de windturbine nog ongeveer 20 jaar meer.

  • Dochterbedrijf BELECTRIC heeft wereldwijd meer dan 280 zonneparken aangelegd met een vermogen van 1,5 gigawatt.

  • De windturbines van ons windpark Zuidwester bij Urk zijn met 7,5 megawatt per stuk de grootste windturbines beschikbaar op land.

  • Jaarlijks wekken de 12 turbines in windpark Zuidwester evenveel stroom op als 90.000 huishoudens per jaar verbruiken.

  • In 20 landen in Europa beheert innogy laadpalen voor elektrische auto's. innogy werkt mee aan de ontwikkeling van een e-mobility standaard voor diensten en veilige dataverwerking.

  • innogy investeert tot 2020 meer dan 1 miljard euro in ontwikkeling van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonneparken.